Co je to TPMS ?

TPMS je zkratka pro Tyre Pressure Monitoring System (monitorovací systém tlaku v pneumatikách).

sensor-aid-cub


Pro která vozidla platí směrnice EU o TPMS?
Podle nařízení EU 661/2009, musí mít všechna vozidla, jejichž typ byl schváleno po listopadu 2012 a všechna nová vozidla, prodávaná po listopadu 2014, systém monitorování tlaku v pneumatikách (TPMS). Nařízení se nevztahuje na majitele starých vozidel, což znamená, jestliže vozidlo nemělo monitorovací systém tlaku pneumatik v době, kdy bylo registrováno pro provoz, nemusíte později tento systém instalovat.

___________________________________________

Co je účelem směrnice o TPMS?
Cílem nové směrnice je zlepšit bezpečnost dopravy a kontrolovat spotřebu paliva. Tlak v pneumatikách má významný vliv na způsob ovládání vozidla a na životnost pneumatik.

___________________________________________

Jak funguje systém TPMS?
Jak název ukazuje, účelem systému je monitorovat tlak v pneumatikách, čímž se sníží emise z vozidel a zvýší bezpečnost. Systém řidiče upozorní, jestliže tlak v pneumatice poklesne o více než 20% vzhledem k specifické hodnotě, obvyklé pro dané vozidlo a pneumatiku, nebo pokud tlak v pneumatice klesne pod 1,5 baru. To umožní řidiči včas zastavit a předejít potenciálně nebezpečné situaci. Směrnice EU sama o sobě neurčuje, zda systém TPMS musí být takzvaně aktivní (v každé pneumatice je samostatný senzor tlaku) nebo pasivní systém (založený na interpretaci ABS systému vozidla na změnách rychlosti rotace pneumatiky). Nedůležitější věcí je, že systém musí splňovat všechny požadavky směrnice EU. Výrobci vozidel se rozhodnou, který systém budou používat.

___________________________________________

Jak poznám, zda je moje vozidlo vybaveno monitorovacím systémem tlaku, který vyhovuje směrnicím EU?
Nejsnadnějším způsobem, jak ověřit existenci systému, je zkontrolovat, kdy bylo vozidlo vyrobeno a varovná světla na přístrojové desce. Jestliže se na přístrojové desce objeví samostatný symbol TPMS, když se vozidlo nastartuje, má vozidlo s největší pravděpodobností systém, který je v souladu se směrnicemi EU. Jakmile se vozidlo nastartuje, centrální jednotka zkontroluje fungování systému. Pokud je tlak u jednotlivých pneumatik v pořádku a systém správně funguje, varovný signál několik sekund po nastartování vozidla zmizí. Symbol TPMS na přístrojové desce vypadá takto:

___________________________________________

Kolik stojí systém monitorování tlaku?
Vozidla, která odpovídají směrnicím EU, již mají systém monitorování tlaku zabudovaný z továrny, a jeho cena je zahrnuta do prodejní ceny vozidla. Pokud má vozidlo aktivní monitorovací systém tlaku pneumatik (samostatné tlakové senzory v každé pneumatice) musí si majitel vozidla zakoupit samostatné senzory pro zimní pneumatiky aby zajistil fungování monitorování tlaku i v zimním období.
Kvalita a cena senzorů, které jsou na trhu dostupné, se významně liší. V současné době jsou největší výrobci senzorů v Americe, Evropě a Asii a jejich nabídka výrobků zahrnuje jak OE (součástky od původního výrobce zařízení) tak i senzory dokoupené později (aftermarket). V současné době se ceny senzorů na trhu pohybují od 50€ –250€ za jeden senzor.

___________________________________________

Budu si moci v budoucnu měnit pneumatiky sám?
Stále si můžete podle sezóny měnit pneumatiky za letní nebo zimní sami, protože při odstraňování a montování pneumatik nedochází k žádným změnám.
Avšak je dobré vědět, že jestliže má vozidlo systém monitorování tlaku pneumatika (to platí zejména o aktivních systémech - samostatných senzorech tlaku v každé pneumatice), může se stát, že varovné světlo TPMS zůstane po sezónní výměně pneumatik svítit. Může k tomu dojít kupříkladu proto, že centrální jednotka dotčeného modelu vozidla vyžaduje, aby se nové senzory po sezónní výměně pneumatik "přeučily" pomocí diagnostického nástroje. V tomto případě doporučujeme konzultaci s odborníkem, aby se zajistilo správné fungování monitorovacího systému tlaku.
Na základě současných informací budou nejnovější vozidla identifikovat nové senzory samy, a centrální jednotka bude automaticky restartovat chybnou situaci po 15 až 20 minutách jízdy.

___________________________________________

Jak se sleduje soulad s touto směrnicí?
Na základě současných informací, jestliže není monitorovací systém tlaku funkční (na přístrojové desce svítí varovný signál TPMS), znamená to důvod k neschválení vozidla při každoroční prohlídce.

Zdroj: http://vianor.cz/info-o-pneumatikach/tpms-system/tpms--faq/

Copyright © 2020 PNEU-CL